Training Weerbaarheid

Voor wie:

Bedrijven en instanties waarvan de medewerkers veel contact hebben met cliënten en die om welke reden dan ook een grote kans hebben om in situaties te belanden waarbij ze te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag en agressie.

Werkwijze:

In deze training worden vijf leerpunten met name behandeld:

  • Hoe stel ik me (non-verbaal) op ten opzichte van een cliënt?
  • Hoe herken ik dreigende agressie / grensoverschrijdend gedrag?
  • Hoe handel ik verbaal, non-verbaal en fysiek als agressie dreigt en/of zich voordoet?
  • Hoe behoud ik, in iedere situatie, verbinding met mezelf en mijn omgeving?
  • Hoe kan ik iedere situatie benaderen vanuit een authentieke grondhouding?

Daarnaast kijk ik met u naar de voor uw bedrijf of instantie specifieke onderdelen van het werkproces waar extra aandacht op zou moeten liggen om agressie en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Een training dus, die niet alleen kijkt naar het moment van contact met de cliënt, maar ook naar de processen die zich daarvoor en daarna afspelen. Waarbij de nadruk ligt op voorkomen van lastige situaties. Bovendien leer ik uw medewerkers in deze training niet alleen verbaal, maar ook daadwerkelijk fysiek situaties te de-escaleren. En, als het echt niet meer anders kan, zichzelf te verdedigen.

De training wordt in overleg met u op maat samengesteld.

N.B. Deze training is door zowel Registerplein (www.registerplein.nl) als SKjeugd (www.skjeugd.nl) geaccrediteerd.

 

Kosten:

In overleg